บริการ sdmxบริการข้อมูลบริการค้นหา

มลพิษทาง “อากาศ”

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย กลุ่มบริหารระบบสารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

มลพิษทาง “อากาศ”

มลพิษทาง “อากาศ”

มลพิษทางอากาศ หมายถึง สภาพอากาศที่มีสิ่งเจือปนที่มีความเข้มข้นสูงกว่าปกติและแขวนลอยในบรรยากาศเป็นระยะเวลานานพอที่จะเป็นอันตรายต่อสุขอนามัยมนุษย์ สัตว์ และพืช ซึ่งสารมลพิษที่เป็นปัญหา คือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซโอโซน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ โดยสาเหตุหลักของมลพิษทางอากาศเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ อาคารบ้านเรือน ฯลฯ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสารมลพิษแต่ละชนิดในปี 2559 และ 2558 แล้ว พบว่า ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ยังคงเพิ่มขึ้นจากเดิมถึงร้อยละ 2 โดยพื้นที่ที่เกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ต.หน้าพระลาน จ.สระบุรี ริมถนนพระราม 4 และ ริมถนนดินแดง จังหวัดกรุงเทพฯ ตามลำดับ ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง

สถิติสาขา : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ : ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ

ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ฮิต: 572