บริการ sdmxบริการข้อมูลบริการค้นหา

การท่องเที่ยวและการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 21 มีนาคม 2561 เขียนโดย กลุ่มประสานและติดตามสารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๙

การท่องเที่ยวและการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ

การท่องเที่ยวและการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ

“ทัวร์ศูนย์เหรียญ” คือ ทัวร์ที่บริษัทท่องเที่ยวขายให้กับนักท่องเที่ยวในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุน ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตรการจัดระเบียบและดำเนินการจับกุมผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่กระทำความผิดตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม 2559

สถิติสาขา : การท่องเที่ยวและกีฬา

วันที่ : ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

ที่มา : กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

ฮิต: 324