บริการ sdmxบริการข้อมูลบริการค้นหา

ไก่ไทยปลอดภัย-มั่นใจส่งออก

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 20 เมษายน 2561 เขียนโดย กลุ่มวิเคราะห์สารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

ไก่ไทยปลอดภัย-มั่นใจส่งออก

ไก่ไทยปลอดภัย-มั่นใจส่งออก

ปี 2560 หลายประเทศยังพบปัญหาโรคไข้หวัดนกระบาด เช่น บราซิล สหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน เกาหลีใต้ แต่ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของไทยกลับเป็นที่ต้องการของตลาดโลกมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยสามารถผลิตเนื้อไก่ที่มีคุณภาพสูง และปลอดจากโรคไข้หวัดนกมากว่า 10 ปีแล้ว

สถิติสาขา : การค้าและราคา

วันที่ : ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ฮิต: 339