บริการ sdmxบริการข้อมูลบริการค้นหา

GDP ไทยสดใส

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 09 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

GDP ไทยสดใส

GDP ไทยสดใส

3 ปีที่ผ่านมา อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) เริ่มขยายตัวในทิศทางที่สูงขึ้นและจากการคาดการณ์ในปี 2561 มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา จึงน่าจะส่งผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยไปถึง 3.6%

สถิติสาขา : บัญชีประชาชาติ

วันที่ : ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฮิต: 361