ทะเบียนรายการข้อมูลที่ให้บริการเว็บเซอร์วิสผ่านระบบ statXchange ของ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย        
สาขา สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์อื่นและสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โครงการ รายการข้อมูลสถิติ URL ของ webservices หน่วยงานผู้เผยแพร่ ผู้เผยแพร่ โทรศัพท์
1 จำนวนประชากร  จำนวนประชากรทั่วประเทศ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2767 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร กรุงเทพมหานคร http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2846 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดกระบี่ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2847 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดกาญจนบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2848 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดกาฬสินธุ์ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2849 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดกำแพงเพชร http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2850 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดขอนแก่น http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2851 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดจันทบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2852 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดฉะเชิงเทรา http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2853 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดชลบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2854 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดชัยนาท http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2855 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดชัยภูมิ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2856 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดชุมพร http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2857 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดเชียงราย http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2858 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดเชียงใหม่ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2859 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดตรัง http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2860 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดตราด http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2861 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดตาก http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2862 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดนครนายก http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2863 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดนครปฐม http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2864 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดนครพนม http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2865 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดนครราชสีมา http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2866 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2867 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดนครสวรรค์ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2868 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากรจังหวัดนนทบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2869 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดนราธิวาส http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2870 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดน่าน http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2871 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดบุรีรัมย์ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2872 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดปทุมธานี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2873 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2874 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดปราจีนบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2875 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดปัตตานี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2876 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2877 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดพะเยา http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2878 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดพังงา http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2879 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดพัทลุง http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2880 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดพิจิตร http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2881 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดพิษณุโลก http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2882 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดเพชรบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2883 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดเพชรบูรณ์ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2884 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดแพร่ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2885 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดภูเก็ต http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2886 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดมหาสารคาม http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2887 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดมุกดาหาร http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2888 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดแม่ฮ่องสอน http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2889 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดยโสธร http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2890 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดยะลา http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2891 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2892 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดระนอง http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2893 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดระยอง http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2894 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดราชบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2895 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดลพบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2896 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดลำปาง http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2897 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดลำพูน http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2898 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดเลย http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2899 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดศรีสะเกษ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2900 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดสกลนคร http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2901 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดสงขลา http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2902 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดสตูล http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2903 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดสมุทรปราการ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2904 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดสมุทรสงคราม http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2905 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดสมุทรสาคร http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2906 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดสระแก้ว http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2907 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดสระบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2908 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดสิงห์บุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2909 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดสุโขทัย http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2910 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดสุพรรณบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2911 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2912 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดสุรินทร์ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2913 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดหนองคาย http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2914 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดหนองบัวลำภู http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2915 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากรจังหวัดอ่างทอง http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2916 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดอำนาจเจริญ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2917 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดอุดรธานี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2918 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดอุตรดิตถ์ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2919 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดอุทัยธานี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2920 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
จำนวนประชากร จังหวัดอุบลราชธานี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2921 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
 
           
2 สถิติการจดทะเบียนหย่า  สถิติการจดทะเบียนหย่าทั่วประเทศ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2845 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า กรุงเทพมหานคร http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2922 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า กระบี่ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2923 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า กาญจนบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2924 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า กาฬสินธุ์ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2925 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า กำแพงเพชร http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2926 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า ขอนแก่น http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2927 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า จันทบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2928 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า ฉะเชิงเทรา http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2929 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่าชลบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2930 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า ชัยนาท http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2931 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า ชัยภูมิ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2932 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า ชุมพร http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2933 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า เชียงราย http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2934 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า เชียงใหม่ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2935 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า ตรัง http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2936 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า ตราด http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2937 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า ตาก http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2938 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า นครนายก http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2939 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า นครปฐม http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2940 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า นครพนม http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2941 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า นครราชสีมา http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2942 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า นครศรีธรรมราช http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2943 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า นครสวรรค์ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2944 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า นนทบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2945 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า นราธิวาส http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2946 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า น่าน http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2947 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า บุรีรัมย์ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2948 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า ปทุมธานี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2949 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า ประจวบคีรีขันธ์ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2950 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า ปราจีนบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2951 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า ปัตตานี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2952 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า พระนครศรีอยุธยา http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2953 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า พะเยา http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2954 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า พังงา http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2955 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า พัทลุง http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2956 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า พิจิตร http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2957 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า พิษณุโลก http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2958 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า พชรบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2959 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า เพชรบูรณ์ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2960 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า แพร่ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2961 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า ภูเก็ต http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2962 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า มหาสารคาม http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2963 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า มุกดาหาร http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2964 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า แม่ฮ่องสอน http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2965 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า ยโสธร http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2966 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า ยะลา http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2967 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า ร้อยเอ็ด http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2968 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า ระนอง http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2969 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า ระยอง http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2970 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า ราชบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2971 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า ลพบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2972 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า ลำปาง http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2973 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า ลำพูน http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2974 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า เลย http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2975 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า ศรีสะเกษ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2976 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า สกลนคร http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2977 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า สงขลา http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2978 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า สตูล http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2979 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า สมุทรปราการ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2980 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า สมุทรสงคราม http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2981 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า สมทุรสาคร http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2982 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า สระแก้ว http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2983 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า สระบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2984 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า สิงห์บุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2985 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า สุโขทัย http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2986 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า สุพรรณบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2987 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า สุราษฎร์ธานี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2988 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า สุรินทร์ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2989 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า หนองคาย http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2990 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า หนองบัวลำภู http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2991 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า อ่างทอง http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2992 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า อำนาจเจริญ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2993 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า อุดรธานี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2994 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า อุตรดิตถ์ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2995 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า อุทัยธานี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2996 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนหย่า อุบลราชธานี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/2997 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
 
           
3 สถิติการจดทะเบียนสมรส  สถิติการจดทะเบียนสมรส ทั่วประเทศ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3582 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส กรุงเทพมหานคร http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3583 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส กระบี่ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3584 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส กาญจนบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3585 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส กาฬสินธุ์ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3586 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส กำแพงเพชร http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3587 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส ขอนแก่น http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3588 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส จันทบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3589 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส ฉะเชิงเทรา http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3590 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส ชลบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3591 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส ชัยนาท http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3592 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส ชัยภูมิ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3593 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส ชุมพร http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3594 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส เชียงราย http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3595 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส เชียงใหม่ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3596 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส ตรัง http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3597 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส ตราด http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3598 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส ตาก http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3599 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส นครนายก http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3600 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส นครปฐม http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3601 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส นครพนม http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3602 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส นครราชสีมา http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3603 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส นครศรีธรรมราช http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3604 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส นครสวรรค์ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3605 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส นนทบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3606 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส นราธิวาส http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3607 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส น่าน http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3608 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส บุรีรัมย์ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3609 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส ปทุมธานี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3610 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส ประจวบคีรีขันธ์ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3611 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส ปราจีนบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3612 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส ปัตตานี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3613 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส พระนครศรีอยุธยา http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3614 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส พะเยา http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3615 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส พังงา http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3616 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส พัทลุง http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3617 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส พิจิตร http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3618 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส พิษณุโลก http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3619 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส เพชรบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3620 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส เพชรบูรณ์ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3621 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส แพร่ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3622 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส ภูเก็ต http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3623 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส มหาสารคาม http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3624 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส มุกดาหาร http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3625 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส แม่ฮ่องสอน http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3626 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส ยโสธร http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3627 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส ยะลา http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3628 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส ร้อยเอ็ด http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3629 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส ระนอง http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3630 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส ระยอง http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3631 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส ราชบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3632 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส ลพบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3633 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส ลำปาง http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3634 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส ลำพูน http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3635 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส เลย http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3636 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส ศรีสะเกษ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3637 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส สกลนคร http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3638 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส สงขลา http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3639 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส สตูล http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3640 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส สมุทรปราการ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3641 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส สมุทรสงคราม http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3642 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส สมทุรสาคร http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3643 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส สระแก้ว http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3644 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส สระบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3645 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส สิงห์บุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3646 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส สุโขทัย http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3647 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส สุพรรณบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3648 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส สุราษฎร์ธานี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3649 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส สุรินทร์ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3650 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส หนองคาย http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3651 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส หนองบัวลำภู http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3652 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส อ่างทอง http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3653 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส อำนาจเจริญ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3654 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส อุดรธานี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3655 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส อุตรดิตถ์ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3656 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส อุทัยธานี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3657 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการจดทะเบียนสมรส อุบลราชธานี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/3658 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
 
           
4 สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด  สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8536 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด กรุงเทพมหานคร http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8537 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดสมุทรปราการ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8538 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดนนทบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8539 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดปทุมธานี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8540 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8541 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดอ่างทอง http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8542 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดลพบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8543 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดสิงห์บุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8544 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดชัยนาท http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8545 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดสระบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8546 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดชลบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8547 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดระยอง http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8548 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดจันทบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8549 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดตราด http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8550 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดฉะเชิงเทรา http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8551 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดปราจีนบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8552 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดนครนายก http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8553 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดสระแก้ว http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8554 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดนครราชสีมา http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8555 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดบุรีรัมย์ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8556 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดสุรินทร์ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8557 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดศรีสะเกษ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8558 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดอุบลราชธานี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8559 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดยโสธร http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8560 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดชัยภูมิ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8561 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดอำนาจเจริญ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8562 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดหนองบัวลำภู http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8563 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดขอนแก่น http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8564 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดอุดรธานี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8565 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดเลย http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8566 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดหนองคาย http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8567 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดมหาสารคาม http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8568 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดร้อยเอ็ด http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8569 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดกาฬสินธุ์ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8570 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดสกลนคร http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8571 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดนครพนม http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8572 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดมุกดาหาร http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8573 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดเชียงใหม่ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8574 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดลำพูน http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8575 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดลำปาง http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8576 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดอุตรดิตถ์ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8577 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดแพร่ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8578 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดน่าน http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8579 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดพะเยา http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8580 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดเชียงราย http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8581 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดแม่ฮ่องสอน http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8582 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดนครสวรรค์ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8583 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดอุทัยธานี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8584 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดกำแพงเพชร http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8585 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดตาก http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8586 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดสุโขทัย http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8587 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดพิษณุโลก http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8588 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดพิจิตร http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8589 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดเพชรบูรณ์ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8590 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดราชบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8591 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดกาญจนบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8592 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดสุพรรณบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8593 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดนครปฐม http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8594 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดสมุทรสาคร http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8595 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดสมุทรสงคราม http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8596 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดเพชรบุรี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8597 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8598 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดนครศรีธรรมราช http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8599 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดกระบี่ http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8600 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดพังงา http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8601 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดภูเก็ต http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8602 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดสุราษฎร์ธานี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8603 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดระนอง http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8604 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดชุมพร http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8605 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดสงขลา http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8606 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดสตูล http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8607 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดตรัง http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8608 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดพัทลุง http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8609 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดปัตตานี http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8610 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดยะลา http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8611 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
สถิติการขอมีบัตรสมาร์ทการ์ด จังหวัดนราธิวาส http://ws.moi.nic.go.th/wservice/public/8612 กรมการปกครอง นายพัชระ สิมะเสถียร 02 3569564ต่อ302
 
ที่มา : รายการข้อมูลบริการเว็บเซอร์วิสผ่านระบบ statXchange ด้วยมาตรฐาน statXML โครงการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลสถิติภาครัฐ  ของ  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย