ทะเบียนรายการข้อมูลที่ให้บริการเว็บเซอร์วิสผ่านระบบ statXchange ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี        
สถิติด้านสังคม
สาขา สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์อื่นๆ และสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Other social} Demographic and related statistics)
หมวด 01 อาชญากรรมและศาลยุติธรรม (Crime and justice)
หมู่ 01 ตำรวจ (Police component)
โครงการ รายการข้อมูลสถิติ URL ของ webservices หน่วยงานผู้เผยแพร่ ผู้เผยแพร่ โทรศัพท์
1  สถิติคดีอาญาที่ได้รับแจ้ง  สถิติคดีอาญาที่ได้รับแจ้ง
จำนวนคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2377  รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2378 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีปล้นทรัพย์ รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2379 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีชิงทรัพย์ รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2380 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีลักพาเรียกค่าไถ่ รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2381 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีวางเพลิง รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2382 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีชีวิต ร่างกาย และเพศ รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2383 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2384 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2385 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีทำให้ตายโดยประมาท รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2386 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีพยายามฆ่า รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2387 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีทำร้ายร่างกาย รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2388 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีข่มขืนกระทำชำเรา รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2389 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2390 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีลักทรัพย์ รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2391 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีวิ่งราวทรัพย์ รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2392 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีรีดเอาทรัพย์ รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2393 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีกรรโชก รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2394 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีชิงทรัพย์ รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2395 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีปล้นทรัพย์ รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2396 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีรับของโจร รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2397 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีทำให้เสียทรัพย์ รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2398 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีที่น่าสนใจ รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2399 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีโจรกรรมรถจักรยานยนต์ รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2400 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีโจรกรรมรถยนต์ รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2401 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีโจรกรรมโค-กระบือ รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2402 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีโจรกรรมเครื่องมือเกษตร รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2403 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีปล้น ชิงรถโดยสาร รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2404 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีปล้น ชิงรถแท็กซี่ รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2405 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีข่มขืนและฆ่า รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2406 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีลักพาเรียกค่าไถ่ รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2407 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีฉ้อโกง รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2408 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดียักยอก รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2409 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2410 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีอาวุธปืน รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2411 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีการพนัน รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2412 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดียาเสพติด รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2413 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีปราบการค้าประเวณี รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2414 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีมีและเผยแพร่วัตถุลามก รับแจ้ง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2415 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
 
           
2 สถิติคดีอาญาที่จับได้ สถิติคดีอาญาที่จับได้
จำแนกตามประเภทความผิด
จำนวนคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2416 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2417 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีปล้นทรัพย์ จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2418 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีชิงทรัพย์ จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2419 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีลักพาเรียกค่าไถ่ จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2420 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีวางเพลิง จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2421 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีชีวิต ร่างกาย และเพศ จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2422 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2423 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2424 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีทำให้ตายโดยประมาท จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2425 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีพยายามฆ่า จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2426 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีทำร้ายร่างกาย จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2427 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีข่มขืนกระทำชำเรา จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2428 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2429 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีลักทรัพย์ จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2430 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีวิ่งราวทรัพย์ จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2431 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีรีดเอาทรัพย์ จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2432 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีกรรโชก จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2433 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีชิงทรัพย์ จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2434 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีปล้นทรัพย์ จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2435 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีรับของโจร จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2436 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีทำให้เสียทรัพย์ จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2437 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีที่น่าสนใจ จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2438 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีโจรกรรมรถจักรยานยนต์ จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2439 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีโจรกรรมรถยนต์ จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2440 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีโจรกรรมโค-กระบือ จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2441 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีโจรกรรมเครื่องมือเกษตร จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2442 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีปล้น ชิงรถโดยสาร จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2443 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีปล้น ชิงรถแท็กซี่ จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2444 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีข่มขืนและฆ่า จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2445 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีลักพาเรียกค่าไถ่ จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2446 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีฉ้อโกง จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2447 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดียักยอก จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2448 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2449 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีอาวุธปืน จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2450 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีการพนัน จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2451 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดียาเสพติด จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2452 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีปราบการค้าประเวณี จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2453 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคดีมีและเผยแพร่วัตถุลามก จับได้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/2454 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
 
           
3 จำนวนคนเข้ามาในประเทศ  จำนวนคนเข้ามาในประเทศ 
จำนวนคนเข้ามาในประเทศ รวม http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7211 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ ไทย http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7212 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ ญี่ปุ่น http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7213 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ มาเลเซีย http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7214 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ เกาหลี (ใต้) http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7215 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ สหราชอาณาจักร http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7216 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ จีน http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7217 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ สหรัฐอเมริกา http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7218 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ สิงคโปร์ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7219 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ ไต้หวัน http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7220 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ ฮ่องกง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7221 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ เยอรมนี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7222 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ ออสเตรเลีย http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7223 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ อินเดีย http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7224 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ ฝรั่งเศส http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7225 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ สวีเดน http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7226 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ อินโดนีเซีย http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7227 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ ฟิลิปปินส์ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7228 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ แคนาดา http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7229 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ เนเธอร์แลนด์ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7230 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ เวียดนาม http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7231 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ อิตาลี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7232 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ สวิตเซอร์แลนด์ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7233 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ รัสเซีย http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7234 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ อิสราเอล http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7235 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ อื่น ๆ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7236 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
 
           
4 ร้อยละของคนเข้ามาในประเทศ  ร้อยละของคนเข้ามาในประเทศ 
ร้อยละของคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ ไทย http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7623 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ ญี่ปุ่น http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7624 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ มาเลเซีย http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7625 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ เกาหลี (ใต้) http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7626 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ สหราชอาณาจักร http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7627 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ จีน http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7628 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ สหรัฐอเมริกา http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7629 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ สิงคโปร์ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7630 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ ไต้หวัน http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7631 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ ฮ่องกง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7632 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ เยอรมนี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7633 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ ออสเตรเลีย http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7634 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ อินเดีย http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7635 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ ฝรั่งเศส http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7636 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ สวีเดน http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7637 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ อินโดนีเซีย http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7638 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ ฟิลิปปินส์ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7639 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ แคนาดา http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7640 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ เนเธอร์แลนด์ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7641 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ เวียดนาม http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7642 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ อิตาลี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7643 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ สวิตเซอร์แลนด์ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7644 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ รัสเซีย http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7645 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ อิสราเอล http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7646 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนเข้ามาในประเทศ สัญชาติ อื่น ๆ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7647 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
 
           
5 จำนวนคนออกไปนอกประเทศ จำนวนคนออกไปนอกประเทศ
จำนวนคนออกไปนอกประเทศ รวม http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7237 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ ไทย http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7238 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ ญี่ปุ่น http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7239 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ มาเลเซีย http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7240 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ เกาหลี (ใต้) http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7241 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ สหราชอาณาจักร http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7242 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ จีน http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7243 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ สหรัฐอเมริกา http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7244 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ สิงคโปร์ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7245 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ ไต้หวัน http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7246 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ ฮ่องกง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7247 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ เยอรมนี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7248 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ ออสเตรเลีย http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7249 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ อินเดีย http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7250 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ ฝรั่งเศส http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7251 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ สวีเดน http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7252 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ อินโดนีเซีย http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7253 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ ฟิลิปปินส์ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7254 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ แคนาดา http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7255 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ เนเธอร์แลนด์ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7256 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ เวียดนาม http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7257 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ อิตาลี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7258 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ สวิตเซอร์แลนด์ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7259 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ รัสเซีย http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7260 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ อิสราเอล http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7261 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ อื่น ๆ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7262 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
 
           
6  ร้อยละของคนออกไปนอกประเทศ  ร้อยละของคนออกไปนอกประเทศ
ร้อยละของคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ ไทย http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7648 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ ญี่ปุ่น http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7649 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ มาเลเซีย http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7650 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ เกาหลี (ใต้) http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7651 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ สหราชอาณาจักร http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7652 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ จีน http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7653 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ สหรัฐอเมริกา http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7654 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ สิงคโปร์ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7655 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ ไต้หวัน http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7656 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ ฮ่องกง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7657 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ เยอรมนี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7658 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ ออสเตรเลีย http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7659 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ อินเดีย http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7660 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ ฝรั่งเศส http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7661 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ สวีเดน http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7662 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ อินโดนีเซีย http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7663 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ ฟิลิปปินส์ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7664 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ แคนาดา http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7665 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ เนเธอร์แลนด์ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7666 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ เวียดนาม http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7667 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ อิตาลี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7668 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ สวิตเซอร์แลนด์ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7669 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ รัสเซีย http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7670 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ อิสราเอล http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7671 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
ร้อยละของคนออกไปนอกประเทศ สัญชาติ อื่น ๆ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7672 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
 
           
7 อุบัติเหตุจากการจราจรทางบก อุบัติเหตุจากการจราจรทางบก
จำนวนอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7607 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนตายโดยอุบัติเหตุ จากการจราจรทางบก http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7608 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนบาดเจ็บสาหัสโดยอุบัติเหตุ จากการจราจรทางบก http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7609 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนคนบาดเจ็บเล็กน้อยโดยอุบัติเหตุ จากการจราจรทางบก http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7610 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
จำนวนทรัพย์สินที่เสียหายโดยอุบัติเหตุ จากการจราจรทางบก http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/7611 รายงานสถิติรายปีประเทศไทย NIC 02-1417406
 
           
8 จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์      จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์     
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ รายจังหวัดและทั่วราชอาณาจักร
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ ทั่วราชอาณาจักร http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12743 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12743 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ กาญจนบุรี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12744 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12744 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ จันทบุรี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12745 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12745 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ ฉะเชิงเทรา http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12746 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12746 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ ชลบุรี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12747 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12747 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ ชัยนาท http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12748 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12748 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ ตราด http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12749 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12749 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ นครนายก http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12750 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12750 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ นครปฐม http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12751 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12751 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ นนทบุรี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12752 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12752 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ ปทุมธานี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12753 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12753 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ ประจวบคีรีขันธ์ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12754 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12754 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ ปราจีนบุรี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12755 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12755 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ พระนครศรีอยุธยา http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12756 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12756 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ เพชรบุรี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12757 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12757 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ ระยอง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12758 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12758 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ ราชบุรี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12759 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12759 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ ลพบุรี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12760 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12760 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ สมุทรปราการ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12761 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12761 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ สมุทรสงคราม http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12762 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12762 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ สมุทรสาคร http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12763 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12763 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ สระบุรี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12764 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12764 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ สระแก้ว http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12765 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12765 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ สิงห์บุรี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12766 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12766 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ สุพรรณบุรี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12767 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12767 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ อ่างทอง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12768 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12768 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ กำแพงเพชร http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12769 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12769 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ เชียงใหม่ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12770 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12770 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ เชียงราย http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12771 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12771 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ เพชรบูรณ์ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12772 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12772 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ พิษณุโลก http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12773 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12773 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ แพร่ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12774 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12774 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ ลำปาง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12775 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12775 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ ลำพูน http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12776 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12776 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ สุโขทัย http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12777 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12777 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ อุตรดิตถ์ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12778 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12778 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ อุทัยธานี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12779 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12779 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ ตาก http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12780 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12780 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ นครสวรรค์ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12781 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12781 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ น่าน http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12782 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12782 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ พะเยา http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12783 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12783 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ พิจิตร http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12784 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12784 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ แม่ฮ่องสอน http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12785 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12785 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ กาฬสินธุ์ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12786 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12786 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ ขอนแก่น http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12787 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12787 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ ชัยภูมิ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12788 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12788 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ นครพนม http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12789 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12789 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ นครราชสีมา http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12790 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12790 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ บุรีรัมย์ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12791 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12791 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ มหาสารคาม http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12792 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12792 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ ยโสธร http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12793 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12793 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ ร้อยเอ็ด http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12794 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12794 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ เลย http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12795 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12795 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ ศรีสะเกษ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12796 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12796 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ สกลนคร http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12797 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12797 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ สุรินทร์ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12798 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12798 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ หนองคาย http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12799 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12799 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ หนองบัวลำภู http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12800 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12800 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ อุดรธานี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12801 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12801 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ อุบลราชธานี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12802 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12802 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ อำนาจเจริญ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12803 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12803 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ มุกดาหาร http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12804 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12804 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ กระบี่ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12805 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12805 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ ชุมพร http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12806 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12806 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ ตรัง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12807 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12807 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ นครศรีธรรมราช http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12808 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12808 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ นราธิวาส http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12809 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12809 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ ปัตตานี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12810 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12810 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ พังงา http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12811 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12811 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ พัทลุง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12812 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12812 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ ภูเก็ต http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12813 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12813 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ ยะลา http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12814 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12814 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ ระนอง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12815 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12815 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ สงขลา http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12816 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12816 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ สตูล http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12817 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12817 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีลักทรัพย์ สุราษฎร์ธานี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12818 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12818 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
 
           
9 จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย    จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย   
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย รายจังหวัดและทั่วราชอาณาจักร
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย ทั่วราชอาณาจักร http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12819 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12819 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย กรุงเทพมหานคร http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12820 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12820 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย ภาคกลาง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12821 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12821 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย กาญจนบุรี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12822 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12822 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย จันทบุรี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12823 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12823 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย ฉะเชิงเทรา http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12824 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12824 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย ชลบุรี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12825 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12825 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย ชัยนาท http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12826 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12826 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย ตราด http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12827 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12827 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย นครนายก http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12828 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12828 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย นครปฐม http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12829 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12829 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย นนทบุรี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12830 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12830 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย ปทุมธานี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12831 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12831 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย ประจวบคีรีขันธ์ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12832 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12832 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย ปราจีนบุรี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12833 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12833 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย พระนครศรีอยุธยา http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12834 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12834 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย เพชรบุรี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12835 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12835 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย ระยอง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12836 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12836 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย ราชบุรี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12837 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12837 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย ลพบุรี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12838 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12838 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย สมุทรปราการ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12839 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12839 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย สมุทรสงคราม http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12840 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12840 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย สมุทรสาคร http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12841 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12841 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย สระบุรี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12842 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12842 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย สระแก้ว http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12843 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12843 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย สิงห์บุรี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12844 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12844 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย สุพรรณบุรี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12845 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12845 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย อ่างทอง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12846 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12846 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย ภาคเหนือ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12847 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12847 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย กำแพงเพชร http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12848 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12848 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย เชียงราย http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12849 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12849 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย เชียงใหม่ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12850 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12850 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย ตาก http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12851 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12851 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย นครสวรรค์ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12852 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12852 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย น่าน http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12853 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12853 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย พะเยา http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12854 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12854 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย พิจิตร http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12855 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12855 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย พิษณุโลก http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12856 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12856 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย เพชรบูรณ์ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12857 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12857 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย แพร่ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12858 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12858 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย แม่ฮ่องสอน http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12859 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12859 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย ลำปาง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12860 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12860 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย ลำพูน http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12861 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12861 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย สุโขทัย http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12862 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12862 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย อุตรดิตถ์ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12863 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12863 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย อุทัยธานี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12864 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12864 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12865 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12865 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย กาฬสินธุ์ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12866 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12866 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย ขอนแก่น http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12867 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12867 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย ชัยภูมิ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12868 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12868 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย นครพนม http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12869 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12869 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย นครราชสีมา http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12870 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12870 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย บุรีรัมย์ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12871 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12871 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย มหาสารคาม http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12872 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12872 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย มุกดาหาร http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12873 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12873 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย ยโสธร http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12874 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12874 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย ร้อยเอ็ด http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12875 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12875 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย เลย http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12876 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12876 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย ศรีสะเกษ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12877 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12877 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย สกลนคร http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12878 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12878 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย สุรินทร์ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12879 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12879 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย หนองคาย http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12880 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12880 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย หนองบัวลำภู http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12881 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12881 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย อำนาจเจริญ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12882 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12882 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย อุดรธานี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12883 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12883 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย อุบลราชธานี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12884 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12884 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย ภาคใต้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12885 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12885 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย กระบี่ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12886 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12886 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย ชุมพร http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12887 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12887 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย ตรัง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12888 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12888 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย นครศรัธรรมราช http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12889 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12889 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย นราธิวาส http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12890 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12890 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย ปัตตานี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12891 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12891 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย พังงา http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12892 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12892 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย พัทลุง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12893 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12893 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย ภูเก็ต http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12894 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12894 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย ยะลา http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12895 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12895 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย ระนอง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12896 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12896 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย สงขลา http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12897 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12897 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย สตูล http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12898 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12898 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดีทำร้ายร่างกาย สุราษฎร์ธานี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12899 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12899 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
 
           
10 จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด      จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด     
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด รายจังหวัดและทั่วราชอาณาจักร
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด ทั่วราชอาณาจักร http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12900 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12900 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด กรุงเทพมหานคร http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12901 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12901 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด ภาคกลาง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12902 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12902 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด กาญจนบุรี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12903 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12903 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด จันทบุรี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12904 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12904 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด ฉะเชิงเทรา http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12905 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12905 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด ชลบุรี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12906 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12906 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด ชัยนาท http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12907 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12907 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด ตราด http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12908 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12908 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด นครนายก http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12909 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12909 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด นครปฐม http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12910 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12910 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด นนทบุรี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12911 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12911 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด ปทุมธานี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12912 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12912 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด ประจวบคีรีขันธ์ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12913 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12913 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด ปราจีนบุรี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12914 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12914 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด พระนครศรีอยุธยา http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12915 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12915 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด เพชรบุรี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12916 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12916 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด ระยอง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12917 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12917 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด ราชบุรี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12918 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12918 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด ลพบุรี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12919 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12919 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด สมุทรปราการ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12920 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12920 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด สมุทรสงคราม http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12921 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12921 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด สมุทรสาคร http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12922 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12922 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด สระบุรี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12923 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12923 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด สระแก้ว http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12924 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12924 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด สิงห์บุรี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12925 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12925 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด สุพรรณบุรี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12926 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12926 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด อ่างทอง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12927 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12927 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด ภาคเหนือ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12928 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12928 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด กำแพงเพชร http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12929 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12929 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด เชียงราย http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12930 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12930 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด เชียงใหม่ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12931 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12931 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด ตาก http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12932 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12932 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด นครสวรรค์ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12933 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12933 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด น่าน http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12934 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12934 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด พะเยา http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12935 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12935 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด พิจิตร http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12936 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12936 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด พิษณุโลก http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12937 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12937 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด เพชรบูรณ์ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12938 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12938 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด แพร่ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12939 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12939 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด แม่ฮ่องสอน http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12940 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12940 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด ลำปาง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12941 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12941 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด ลำพูน http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12942 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12942 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด สุโขทัย http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12943 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12943 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด อุตรดิตถ์ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12944 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12944 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด อุทัยธานี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12945 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12945 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12946 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12946 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด กาฬสินธุ์ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12947 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12947 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด ขอนแก่น http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12948 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12948 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด ชัยภูมิ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12949 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12949 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด นครพนม http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12950 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12950 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด นครราชสีมา http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12951 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12951 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด บุรีรัมย์ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12952 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12952 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด มหาสารคาม http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12953 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12953 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด มุกดาหาร http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12954 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12954 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด ยโสธร http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12955 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12955 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด ร้อยเอ็ด http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12956 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12956 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด เลย http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12957 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12957 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด ศรีสะเกษ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12958 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12958 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด สกลนคร http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12959 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12959 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด สุรินทร์ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12960 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12960 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด หนองคาย http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12961 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12961 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด หนองบัวลำภู http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12962 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12962 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด อำนาจเจริญ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12963 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12963 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด อุดรธานี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12964 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12964 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด อุบลราชธานี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12965 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12965 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด ภาคใต้ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12966 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12966 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด กระบี่ http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12967 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12967 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด ชุมพร http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12968 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12968 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด ตรัง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12969 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12969 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด นครศรัธรรมราช http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12970 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12970 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด นราธิวาส http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12971 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12971 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด ปัตตานี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12972 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12972 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด พังงา http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12973 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12973 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด พัทลุง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12974 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12974 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด ภูเก็ต http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12975 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12975 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด ยะลา http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12976 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12976 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด ระนอง http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12977 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12977 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด สงขลา http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12978 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12978 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด สตูล http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12979 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12979 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
จำนวนผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด สุราษฎร์ธานี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12980 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12980 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
สุราษฎร์ธานี http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12981 http://ws.moj.nic.go.th/wservice/public/12981 ข้อมูล on demand NIC 02-1417406
 
ที่มา : รายการข้อมูลบริการเว็บเซอร์วิสผ่านระบบ statXchange ด้วยมาตรฐาน statXML โครงการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลสถิติภาครัฐ  ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จาก รายงานสถิติรายปีประเทศไทย (Statistical Yearbook Thailand)