โครงสร้างสถานประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อย

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 10 กันยายน 2557 เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

SMEs

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือที่เรียกว่า SMEs (Small and Medium Enterprises ) นับว่ามีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของระเทศทั้งในระดับจุลภาค และในระดับมหภาค ภาครัฐจึงมีการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ผ่านยุทธศาสตร์และนโยบายที่สำคัญ ๆ

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มวิเคราะห์สารสนเทศ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

ฮิต: 1313