การประหยัดจากขนาดของครัวเรือน พ.ศ. 2558 (Household Economies of Scale)

สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๑

SMEs

           ในการศึกษาความยากจนสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักถึงคือการมีอยู่ของการประหยัดจากขนาดของครัวเรือน (Household Economies of Scale) ด้วยการวิเคราะห์สวัสดิการและความยากจนมักตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าครัวเรือนขนาดใหญ่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าครัวเรือนขนาดเล็ก จึงนำมาสู่การศึกษาการมีอยู่ของการประหยัดจากขนาดของครัวเรือน

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร. ๐-๒๑๔๑-๗๔๙๙

ฮิต: 717