แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ

สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 24 สิงหาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ

แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติมีความเข้าใจและรับทราบแนวทางเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการจัดทำบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกัน

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

ฮิต: 13