สารสนเทศล่าสุด

  1. Data Dashboard
  2. อินโฟกราฟิก

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย New!

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

  1. ประเด็นยุทธศาสตร์
  2. ชุดตัวชี้วัด
  3. บทความวิเคราะห์

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


ดิจิทัลไทยแลนด์

ดิจิทัลไทยแลนด์

อ่านทั้งหมด

สำรวจความพึงพอใจ  บทความวิเคราะห์  เอกสารและสิ่งพิมพ์  Interactive Data Dashboard width=  อินโฟกราฟิก

เนื้อร้าย ทำลายปอด

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 13 ตุลาคม 2557 เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

เนื้อร้าย ทำลายปอด

มะเร็งเป็นโรคร้ายที่คร่าชีวิตมนุษย์ ที่จะกล่าวถึงนี้คือ "มะเร็งปอด" มะเร็งปอดเป็นเนื้องอกชนิดหนึ่งของหลอดลมและปอด อัตราการเกิดโรคนี้เป็นอันดับที่หนึ่งในเพศชายและอันดับที่สี่ของเพศหญิง ซึ่งปัจจัยเสี่ยงมีหลายประการ แต่ปัจจัยหลักเกิดจากการสูบบุหรี

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ  โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

ฮิต: 1528