สารสนเทศล่าสุด

  1. Data Dashboard
  2. อินโฟกราฟิก

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย New!

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

  1. ประเด็นยุทธศาสตร์
  2. ชุดตัวชี้วัด
  3. บทความวิเคราะห์

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


ดิจิทัลไทยแลนด์

ดิจิทัลไทยแลนด์

อ่านทั้งหมด

สำรวจความพึงพอใจ  บทความวิเคราะห์  เอกสารและสิ่งพิมพ์  Interactive Data Dashboard width=  อินโฟกราฟิก

จับตา... โรงงานอุตสาหกรรม หลังวิกฤตการณ์น้ำท่วม

สร้างเมื่อ: วันศุกร์, 20 พฤศจิกายน 2558 เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

จับตา... โรงงานอุตสาหกรรม หลังวิกฤตการณ์น้ำท่วม

วิกฤตการณ์น้ำท่วมประเทศไทย ปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมาถือว่าเป็นครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ ๕๐ ปี ส่งผลกระทบให้พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย ประชาชนไร้ที่อยู่อาศัย และโรงงานอุตสาหกรรมหลายร้อยแห่งต้องหยุดกิจการ และสิ่งที่หลายคนสนใจ คือผลกระทบต่อการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมจะย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ และส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน ทั้งนี้เพราะการลงทุนจากต่างประเทศมีความสำคัญต่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ  โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๘๗

ฮิต: 1789