สารสนเทศล่าสุด

  1. Data Dashboard
  2. อินโฟกราฟิก

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย New!

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

  1. ประเด็นยุทธศาสตร์
  2. ชุดตัวชี้วัด
  3. บทความวิเคราะห์

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


ดิจิทัลไทยแลนด์

ดิจิทัลไทยแลนด์

อ่านทั้งหมด

สำรวจความพึงพอใจ  บทความวิเคราะห์  เอกสารและสิ่งพิมพ์  Interactive Data Dashboard width=  อินโฟกราฟิก

กีฬาไทย...จะก้าวไกลสู่สากล

สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 26 เมษายน 2559 เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๙

กีฬาไทย...จะก้าวไกลสู่สากล

จากกระแสความนิยมของคนทุกเพศทุกวัย ที่ต่างก็หันมาให้ความสำคัญกับการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายมากขึ้น เนื่องจากมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการ ทั้งช่วยทำให้สุขภาพ ร่างกายแข็งแรง ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยคลายเครียด ทำให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า นอนหลับสบาย มีบุคลิกภาพดีขึ้น ซึ่งการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเพียงวันละ ๓๐ นาที และงดเว้นสิ่งเสพติดทั้งหลาย จะช่วยให้ร่างกาย เผาผลาญไขมันส่วนเกิน ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานและไขมันในเลือดสูง ได้อีกด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม  โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๐

ฮิต: 1953