สารสนเทศล่าสุด

  1. Data Dashboard
  2. อินโฟกราฟิก

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย New!

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

  1. ประเด็นยุทธศาสตร์
  2. ชุดตัวชี้วัด
  3. บทความวิเคราะห์

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


ดิจิทัลไทยแลนด์

ดิจิทัลไทยแลนด์

อ่านทั้งหมด

สำรวจความพึงพอใจ  บทความวิเคราะห์  เอกสารและสิ่งพิมพ์  Interactive Data Dashboard width=  อินโฟกราฟิก

สูงวัย....ใจสตรอง

สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 06 กันยายน 2559 เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๐

สูงวัย ใจสตรอง

ปัจจุบันผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พบว่า ในปี ๒๕๕๓ มีผู้สูงอายุร้อยละ ๑๑ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๑๕.๖ ในปี ๒๕๕๘ และในอีก ๑๐ ปีข้างหน้าคาดว่าจะมีผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ ๒๒.๘ ซึ่งองค์การสหประชาชาติ (UN) จะถือว่าประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ และการที่ผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นั้น ส่วนหนึ่งทำให้ผู้สูงอายุได้เข้ามามีบทบาทในด้านกำลังแรงงานเพิ่มขึ้น ซึ่งพบว่าผู้สูงอายุยังทำงานหลังวัยเกษียณและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๐

ฮิต: 3909