สารสนเทศล่าสุด

  1. Data Dashboard
  2. อินโฟกราฟิก

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย New!

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

  1. ประเด็นยุทธศาสตร์
  2. ชุดตัวชี้วัด
  3. บทความวิเคราะห์

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


ดิจิทัลไทยแลนด์

ดิจิทัลไทยแลนด์

อ่านทั้งหมด

สำรวจความพึงพอใจ  บทความวิเคราะห์  เอกสารและสิ่งพิมพ์  Interactive Data Dashboard width=  อินโฟกราฟิก

เพิ่มองศา พาประหยัด

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 12 ตุลาคม 2559 เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๙

เพิ่มองศา พาประหยัด

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรทำให้ภูมิอากาศของประเทศมีลักษณะเป็นแบบร้อนชื้น ประกอบกับภาวะโลกร้อนที่อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้คนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยต้องอยู่ในสภาพ อากาศที่ร้อนจัด ดังนั้นจึงต้องหาวิธีคลายร้อน ซึ่งหนึ่งในวิธีที่จะช่วยคลายร้อนคือการใช้เครื่องปรับอากาศนั่นเอง แต่รู้หรือไม่ว่าเครื่องปรับอากาศนั้นใช้พลังงานไฟฟ้ามากน้อยเพียงไร บทความนี้จึงอยากสะท้อนภาพให้เห็นถึง แนวโน้มของการใช้เครื่องปรับอากาศในสังคมไทย การใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ ความประหยัด จากการปรับตั้งอุณหภูมิที่สูงขึ้น รวมถึงแนวทางในการใช้เครื่องปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศด้านสังคม โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๐

ฮิต: 3550