สารสนเทศล่าสุด

  1. Data Dashboard
  2. อินโฟกราฟิก

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย New!

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

  1. ประเด็นยุทธศาสตร์
  2. ชุดตัวชี้วัด
  3. บทความวิเคราะห์

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


ดิจิทัลไทยแลนด์

ดิจิทัลไทยแลนด์

อ่านทั้งหมด

สำรวจความพึงพอใจ  บทความวิเคราะห์  เอกสารและสิ่งพิมพ์  Interactive Data Dashboard width=  อินโฟกราฟิก

มองส่งออกไทย..ไปตลาด CLMV

สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 20 มิถุนายน 2560 เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๐

มองตลาดไทย..ไปตลาด CLMV

        ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การส่งออกถือว่าเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลี่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศมาจากการส่งออกสินค้า ทั้งสินค้าภาคเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม เช่น ข้าว ยางพารา ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

ฮิต: 2613