มองส่งออกไทย..ไปตลาด CLMV

สร้างเมื่อ: วันอังคาร, 20 มิถุนายน 2560 เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๐

มองตลาดไทย..ไปตลาด CLMV

        ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การส่งออกถือว่าเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลี่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศมาจากการส่งออกสินค้า ทั้งสินค้าภาคเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม เช่น ข้าว ยางพารา ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๔๐๓

ฮิต: 2408