สารสนเทศล่าสุด

  1. Data Dashboard
  2. อินโฟกราฟิก

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศไทย New!

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

The Global Competitiveness Index 4.0 2018:ASEAN+3

สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

  1. ประเด็นยุทธศาสตร์
  2. ชุดตัวชี้วัด
  3. บทความวิเคราะห์

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ชุดสารสนเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


ดิจิทัลไทยแลนด์

ดิจิทัลไทยแลนด์

อ่านทั้งหมด

สำรวจความพึงพอใจ  บทความวิเคราะห์  เอกสารและสิ่งพิมพ์  Interactive Data Dashboard width=  อินโฟกราฟิก

ภัย...เงียบ จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

สร้างเมื่อ: วันจันทร์, 07 กรกฎาคม 2557 เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

ภัย...เงียบ จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

World Stroke Organization (WSO) รณรงค์ให้ประชาชนทั่วโลกตระหนักถึงภัยจากโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ซึ่งคนไทยรู้จักกันในชื่อ อัมพฤกษ์ อัมพาต และเป็นสาเหตุการตายอันดับ ๒ ของโลก แต่ละปีคนทั่วโลกมากกว่า ๑๕ ล้านคน เป็นโรคหลอดเลือดสมอง และเสียชีวิต ๖.๒ ล้านคน อีก ๓๐ ล้านคน ที่เคยเป็นโรคจะมีความพิการหลงเหลืออยู่

ดาวน์โหลดไฟล์ (.pdf) ได้ที่นี่

ดูหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ได้ที่นี่

วันที่เผยแพร่ : วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ  โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

ฮิต: 997