สถิติการพนัน คนไทยชอบเสี่ยงดวง

สร้างเมื่อ: วันพฤหัสบดี, 19 กันยายน 2562 เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

สถิติการพนัน คนไทยชอบเสี่ยงดวง

สถิติการพนัน คนไทยชอบเสี่ยงดวง

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสื่อสารได้มีการพัฒนาอย่างหลากหลาย ทำให้การรับข่าวสารของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยในปัจจุบันจะเห็นว่ามีข่าวที่เกี่ยวข้องกับการถูกรางวัลใหญ่จากการพนันสลากกินแบ่งรัฐบาล และเผยแพร่กระจายกว้างขวางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้สังคมยังคงมีความนิยมการพนันโดยในปี 2560 มีผู้เล่นการพนันสลากกินแบ่งรัฐบาลถึง 21.43 ล้านคน

สถิติสาขา : รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

วันที่ : ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒

ที่มา : การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา : ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

ฮิต: 388